Złote Blachy 2016 - rozdane!

Złote Blachy 2016 - rozdane!

Policja uhonorowana „Złotymi Blachami 2016”.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 31 marca, w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Wyróżnienia zostały przyznane przez Koalicję Antypiracką przedstawicielom jednostek Policji, które w 2016 roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. 
W tegorocznej edycji uhonorowano wydziały dw. z cyberprzestępczością Komend Wojewódzkich Policji w Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie oraz wydziały dw. z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Nagroda Specjalna została przyznana prof. dr hab. inż. Jerzemu Kosińskiemu wraz z zespołem współpracowników z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

„Złote Blachy” to honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej przyznawane corocznie jednostkom Policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronie praw autorskich. Koalicję Antypiracką tworzą trzy organizacje: Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i BSA The Software Alliance. Uroczysta gala odbyła się 31 marca w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie.
fot. Darek Kawka

fot. Darek Kawka

Nagrodę wspólną za wysiłki w zwalczaniu cyberprzestępczości otrzymał od ZPAV Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP z s. w Radomiu oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP, także w Radomiu.

Policjanci zostali uhonorowani za umiejętność szerokiej analizy sposobów działania i współdziałania sprawców przestępstw naruszających prawa producentów muzycznych w cyberprzestrzeni, a także za efektywne zwalczanie piractwa fonograficznego. Ponadto, w codziennej pracy, funkcjonariuszy Wydziału dw. z Cyberprzestępczością i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą wyróżnia innowacyjne podejście, a także wysokie kwalifikacje w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości teleinformatycznej – w szczególności tej, której przedmiotem są prawa do nagrań muzycznych.

Jak pokazują wyniki współpracy wydziału Cyber oraz Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą przy ściganiu przestępstw związanych z dystrybucją plików torrentowych, niezbędnym elementem skutecznego działania jest ścisła kooperacja jednostek prowadzących czynności rozpoznawcze, operacyjne i jednostek dochodzeniowo-śledczych. Praca operacyjna prowadzona w środowisku cyfrowym, np. ta związana ze śledzeniem przepływu przychodów z przestępczej działalności czyli tzw. „follow the money”, musi materializować się następnie w pracy dochodzeniowej związanej z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej konkretnych sprawców przestępstwa. Jednostki radomskie są przykładem takiej sprawnej współpracy – powiedział mec. Mikołaj Wojtal, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video (ZPAV).
fot. Darek Kawka

fot. Darek Kawka

Nagrodę wspólną za działania w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej od BSA otrzymał Wydział dw. z Cyberprzestępczością oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie.

Policjanci zostali uhonorowani za wysoki poziom profesjonalizmu w wykrywaniu przestępstw rozpowszechniania nielegalnych programów komputerowych oraz oszustw związanych z oferowaniem podrabianych programów komputerowych na portalach aukcyjnych, a także za skuteczność w zwalczaniu zjawiska dostarczania nielegalnego oprogramowania w przetargach publicznych. Funkcjonariusze obydwu wydziałów charakteryzują się rozległą wiedzą z zakresu metod działania sprawców tego typu przestępstw oraz potrafią w sposób nieszablonowy prowadzić skomplikowane sprawy, nierzadko wymagające nowatorskiego podejścia – w sytuacji stale zmieniających się sposobów działania przestępców.

Wysoka efektywność Policji w zakresie wykrywalności i skutecznego zwalczania naruszeń praw autorskich do oprogramowania cieszy. Tym bardziej, że w ostatnim czasie z niepokojem obserwujemy nasilenie tego zjawiska w Internecie. O jego skali świadczą m.in. wyniki 100 zakupów testowych na jednym z popularnych portali aukcyjnych. 100% nabytego w ten sposób oprogramowania okazało się nielegalne. Problem oferowania nielicencjonowanego oprogramowania dotyczy także sektora publicznego, w tym przetargów w ramach postępowań o zamówienia publiczne – powiedział mec. Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA The Software Alliance.
fot. Darek Kawka

fot. Darek Kawka

Nagrodą wspólną za walkę z cyberprzestępczością Stowarzyszenie Sygnał uhonorowało Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie. 

Wydział z Rzeszowa został wyróżniony za szczególne osiągnięcia w zwalczaniu kradzieży sygnału telewizyjnego. Tworzący go funkcjonariusze wykazali się wysokim zaangażowaniem w doprowadzaniu rozpoczętych spraw do końca, a co najważniejsze skutecznością. Wydział z Olsztyna uhonorowano za konsekwentne i skuteczne działania w zakresie zwalczania piractwa audiowizualnego. Funkcjonariusze wykazali się doskonałym zrozumieniem aspektów technologicznych, szczególnie istotnych przy realizacji tego typu zadań oraz – ze względu na działania KWP Olsztyn na terenie kilku województw – umiejętnością prowadzenia działań w ścisłej współpracy z innymi jednostkami.  

Sukcesy policjantów z Olsztyna i Rzeszowa to przykład zaangażowania i profesjonalizmu. Ich skuteczność jest też dowodem słuszności stworzenia wyspecjalizowanych wydziałów dw. z cyberprzestępczością w komendach Policji. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie w identyfikacji serwisów nielegalnie dystrybuujących treści są kluczowe dla efektywności prowadzonych, niejednokrotnie bardzo skomplikowanych spraw, tym samym dla przeciwdziałania przestępczości gospodarczej. Ma to fundamentalne znacznie w sytuacji, kiedy kradzież własności intelektualnej zamiast maleć w naszym kraju, rośnie – powiedziała Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.
fot. Darek Kawka

fot. Darek Kawka

Nagrodę Specjalną Koalicji Antypirackiej otrzymał prof. dr hab. inż. Jerzy Kosiński wraz z zespołem współpracowników z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za konsekwentną działalność edukacyjną i dydaktyczną na najwyższym poziomie merytorycznym, w tym organizowanie konferencji szkoleniowych, publikacje dotyczące ochrony praw własności intelektualnej oraz aktywny udział w opracowaniu metod zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej.

W erze Internetu niezwykle ważne jest połączenie sił w celu wykrywania i zwalczania zjawiska szeroko rozumianej cyberprzestępczości. Niemożliwe byłoby skuteczne ściganie przestępców, gdyby nie współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ze środowiskami akademickimi i sektorem prywatnym. Profesor Kosiński od wielu lat dba o zacieśnianie tej współpracy umożliwiając wymianę doświadczeń i wiedzy, niezbędnej do podejmowania skutecznych działań przeciwko sprawcom przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni – podsumował mec. Mikołaj Wojtal.
fot. Darek Kawka

fot. Darek Kawka

Uroczystość wręczenia „Złotych Blach 2016” poprowadził mec. Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video (ZPAV) w towarzystwie Andrzeja Puczyńskiego, przewodniczącego Zarządu Związku Producentów Audio Video (ZPAV), a także Anny Słobody i Jarosława Mojsiejuka – członków Zarządu Stowarzyszenia Sygnał oraz Bartłomieja Wituckiego, reprezentującego BSA w Polsce.

Gościem Specjalnym wydarzenia była aktorka Anna Powierza.                                                                                                   
fot. Darek Kawka

fot. Darek Kawka

KOALICJA ANTYPIRACKA
Koalicja powstała w październiku 1998 roku. Jej powołanie było odpowiedzią na panującą w drugiej połowie lat 90 bezkarność piratów własności intelektualnej w Polsce. Celem Koalicji jest promowanie poszanowania praw praw autorskich i własności intelektualnej. Aktualnie, w skład Koalicji wchodzą: Związek Producentów Audio Video (ZPAV) reprezentujący producentów fonograficznych, Stowarzyszenie Sygnał zajmujące się ochroną praw nadawców telewizyjnych i BSA  – organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania komputerowego.
Główny zakres działań Koalicji Antypirackiej: kampanie informacyjne mające promować znajomość i przestrzeganie praw autorskich, seminaria i szkolenia dotyczące praw autorskich rynku audiowizualnego (m.in. dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości), gromadzenie danych dotyczących rynku audiowizualnego i praw do utworów audiowizualnych, współpraca z organami ścigania i świadczenie pomocy w zakresie prowadzonych przez nie postępowań w sprawach naruszeń praw autorskich i pokrewnych oraz inicjowanie postępowań w sprawie ścigania naruszeń praw autorskich.

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW AUDIO VIDEO (ZPAV)
Związek powstał w 1991 roku, jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów muzycznych, zrzeszającym ponad 300 członków (firm fonograficznych i osób fizycznych), reprezentując ok. 90% rynku muzycznego w Polsce. ZPAV jest Grupą Krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego IFPI – instytucji zrzeszającej i reprezentującej światowy przemysł muzyczny (ponad 1.400 firm w 76 krajach). ZPAV działa na rzecz rozwoju i promocji polskiego rynku muzycznego. Od 1995 roku jest organizatorem FRYDERYKÓW – nagród przyznawanych przez: muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej. Aktywnie działa na forum legislacyjnym, współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ograniczenia naruszeń praw autorskich
i pokrewnych. Reprezentuje polską branżę fonograficzną na świecie i prowadzi szerokie działania edukacyjne oraz promocyjne wspierające rozwój rynku muzycznego, m.in.: opracowuje oficjalną listę sprzedaży OLiS oraz przyznaje wyróżnienia Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.  

STOWARZYSZENIE SYGNAŁ
Stowarzyszenie działa na rzecz poszanowania własności intelektualnej, praw nadawców, dystrybutorów, licencjodawców oraz odbiorców programów telewizyjnych i innych treści multimedialnych. Jego początki sięgają 2001 roku. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzą 22 firmy działające w branży mediów i telekomunikacji. Sygnał organizuje szkolenia i warsztaty (w tym dla organów ścigania), prowadzi działania edukacyjne, przygotowuje raporty, badania i stanowiska na tematy związane z ochroną własności intelektualnej.

BSA | THE SOFTWARE ALLIANCE
BSA jest czołową światową organizacją reprezentującą branżę oprogramowania komputerowego przed rządami i na rynku międzynarodowym. Członkowie BSA to jedne z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, przyczyniają się do rozwoju oprogramowania, które pobudza rozwój gospodarczy i poprawia jakość współczesnego życia. Z siedzibą w Waszyngtonie i działając w ponad 60 krajach na całym świecie, BSA jest pionierem programów zgodności licencyjnej, które promują wykorzystanie legalnego oprogramowania oraz prowadzi międzynarodową politykę, która pobudza rozwój innowacji technologicznej oraz gospodarki cyfrowej.
Załączniki

Pobierz wszystkie

Gość specjalny Anna Powierza.JPG

grafika | 774 KB

Pobierz
Złote Blachy 2016.JPG

grafika | 718 KB

Pobierz
Złote Blachy - rozpoczęcie.JPG

grafika | 848 KB

Pobierz
Złote Blachy - wszyscy nagrodzeni.JPG

grafika | 679 KB

Pobierz
Złote Blachy-plakat.JPG

grafika | 636 KB

Pobierz
Złote Blachy - 2016.JPG

grafika | 758 KB

Pobierz
Złote Blachy - przemówienie.JPG

grafika | 641 KB

Pobierz
Złote Blachy - wręczenie nagród.JPG

grafika | 647 KB

Pobierz
Złote Blachy-wstęp.JPG

grafika | 627 KB

Pobierz
Złote Blachy - nagroda specjalna.JPG

grafika | 620 KB

Pobierz
Złote Blachy - Anna Słoboda.JPG

grafika | 584 KB

Pobierz
Złote Blachy - nagrody i podziękowania.JPG

grafika | 572 KB

Pobierz
Złote Blachy wręczenie nagród.JPG

grafika | 620 KB

Pobierz
Złote Blachy - Mikołaj Wojtal.JPG

grafika | 620 KB

Pobierz
Złote Blachy - Bartłomiej WituckiJPG.JPG

grafika | 566 KB

Pobierz
Złote Blachy-Rzeszów.JPG

grafika | 590 KB

Pobierz
Wręczenie nagród - Złote Blachy.JPG

grafika | 582 KB

Pobierz
Złote Blachy - Anna Powierza.JPG

grafika | 491 KB

Pobierz
Złote Blachy - nagrody.JPG

grafika | 516 KB

Pobierz
Złote Blachy nagrody.JPG

grafika | 539 KB

Pobierz
Złote Blachy - podziękowania od Anna Powierza.JPG

grafika | 482 KB

Pobierz
Złote Blachy - zakończenie.JPG

grafika | 483 KB

Pobierz
Złote Blachy - Andrzej Szymczyk.JPG

grafika | 432 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.