„Daj prawo kulturze” – polscy artyści apelują do europarlamentarzystów!