Komu należą się opłaty za muzykę odtwarzaną w klubach, restauracjach, dyskotekach