Zaproszenie na konferencję "Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym – nie dajmy się zmanipulować!”
Kopiuj tekst
Zaproszenie na konferencję "Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym – nie dajmy się zmanipulować!”

Zaproszenie na konferencję "Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym – nie dajmy się zmanipulować!”

Stowarzyszenia Kreatywna Polska i organizacje wspierające serdecznie zapraszają do udziału w konferencji – "Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym – nie dajmy się zmanipulować!”. Odbędzie się ona 3 lipca 2018 r. w godz. 14.00 – 16.00 w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie na ul. Brackiej 6/8.

Tematem spotkania będzie stanowisko Komisji Prawnej (JURI) Parlamentu Europejskiego, przyjęte 20 czerwca b.r., które dotyczy dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. W ostatnich dniach toczą się bowiem w tej sprawie gorące dyskusje, zwłaszcza na temat artykułów 11 i 13 dyrektywy, które stały się pretekstem do manipulacji i przekłamań, a także masowego powielania nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomej cenzury internetu.

Kluczowym elementem wydarzenia będzie więc dyskusja, w której eksperci spróbują zdefiniować najistotniejsze problemy związane z interpretacją dyrektywy oraz przedyskutują możliwe działania we współpracy z szerokim gronem interesariuszy, w celu wspólnego, skutecznego przekazu na temat treści zapisów dyrektywy w internecie. Podczas wtorkowej konferencji zostaną przypomniane także dane z opublikowanego rok temu, na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska, raportu Deloitte analizującego wpływ zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę i kulturę.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, przemysłów kreatywnych reprezentujących m.in. nadawców, dystrybutorów, producentów, twórców oraz organizacje pozarządowe i branżowe, a także media.

Organizatorzy mają nadzieję, że wnioski z debaty staną się silnym impulsem do współdziałania oraz że wymiana doświadczeń i myśli w tak zróżnicowanym gronie, pozwoli wypracować najlepszy przekaz dla rynku w tej sprawie.

Serdecznie zapraszamy na konferencję i zachęcamy do udostępnienia informacji o niej. Prosimy także o potwierdzenie udziału w konferencji do 2 lipca 2018 roku na adres: kontakt@kreatywnapolska.pl lub na nr telefonu: Marta Lipecka – 663 770 466. 
****
Związek Producentów Audio Video (ZPAV) jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów muzycznych, zrzeszającym ok. 90% rynku muzycznego w Polsce. Posiada zezwolenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego na zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonograficznych. Od momentu powstania w 1991 roku ZPAV prowadzi działania na rzecz dynamicznego rozwoju rynku muzycznego w Polsce. Jest grupą krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), która zrzesza i reprezentuje światowy przemysł muzyczny (ponad 1 400 firm w 66 krajach). ZPAV działa na forum legislacyjnym, współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ograniczenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych, prowadzi szerokie działania edukacyjne oraz promocyjne, wspierające rozwój rynku muzycznego, m.in. opracowuje Oficjalną Listę Sprzedaży (OLiS) oraz przyznaje wyróżnienia Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.

Od 1995 r. ZPAV jest organizatorem Fryderyków – nagród muzycznych, przyznawanych przez środowisko muzyczne: muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej.


Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.